Nekretnine - ogroman izbor stanova za izdavannje

Pronađite svoj novi dom

Širok izbor stanova za izdavanje u Beogradu

Često postavljena pitanja

Članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, posrednici u prometu i zakupu nekretnina svrstani su kao obveznici tog zakona.

Član 17 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prilikom identifikacije lica sa kojim se uspostavlja poslovni odnos, obveznik je dužan da pribavi fotokopiju ličnog dokumenta tog lica. Obveznik je dužan da na toj fotokopiji upiše datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid. Fotokopiju iz ovog stava obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Član 12. Obrada podataka bez pristanka stranke je dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora

Onaj ko Vam se predstavi kao Posrednik ili agent za nekretnine a nije upisan u Registar posrednika na sajtu ministarstva, taj ne ispunjava zakonske uslove i takvo poslovanje je nelegalno i kažnjivo.

Na strainci Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija možete proveriti sve podatke o posredniku i licima sa položenim stručnim ispitom (licenca).

Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa
faq

100 +

Izdatih stanova do sada

24

Trenutno dostupnih stanova za izdavanje

5

Godina iskustva u izdavanju stanova